Har vi verkligen råd med ett asylboende?

Dagens asylpolitik kostar enorma summor pengar varje år. Pengar som egentligen är tänkta att finansiera den svenska välfärden. När det handlar om att fördela samhällets resurser handlar det om prioriteringar eftersom den gemensamma pengapåsen tyvärr inte är oändligt djup.

Nu har man prioriterat att ta pengar till ett asyboende som kunde ha lagts på bland annat äldrevården och skolan. Det saknas i dag helt enkelt pengar till att kunna reparera de många hål som finns i välfärden.

Asylboendet är en mycket klar prioritering av kommunen. Stora barngrupper på dagis och förskola är inte prioriterat, inte heller är det prioriterat se till att våra äldreboenden har tillräckligt med personal.

Kommunen gillar att poängtera att kostnaden för boendet inte kommer att dras ifrån den kommunala budgeten utan kommer att ligga hos staten. Men den vanliga medborgaren förstår det som högt uppsatta politiker och tjänstemän inte förstår. Att de enorma kostnader som ligger hos staten i slutändan kommer hamna hos oss vanliga invånare i Vallentuna – vi alla är ju med och betalar skatt till staten.

Vad kommunen heller inte säger är vad som händer efter att en asylsökare får sitt uppehållstillstånd. Då hamnar ansvaret hos kommunen: det ska hittas bostad och försörjning. Allt detta i en hög ungdomsarbetslöshet och på en överhettad bostadsmarknad.

Då hamnar kostnaden i den kommunala budgeten, något som lätt kan skena iväg med tanke på att det i många fall inte ens finns arbete eller bostad till våra egna ungdomar!