Hårt jobb få ut vaxpropp

En vaxpropp i örat ska tas om hand av primärvården, det vet alla. När den är smärtsam, sitter fast och behöver spolas ut men det inte finns sådana resurser på vårdcentralen måste det stora sjukhuset anlitas. Men. För att få komma dit akut ska en remiss skrivas från vårdcentralen. Och det är patienten som måste se till att remiss skrivs. Efter tre besök i vården och flera timmars väntan, är proppen till slut borta. Som medborgare, skattebetalare och vårdmänniska undrar jag: Var sitter problemet? Var det så här vi ville ha det med närhet och snabb service?

Besviken