Hastigheten viktigast för barnens säkerhet

Svar på insändaren ”Gör våra barns väg till Lundskolan säkrare” den 30 april:

Lundskolans föräldraförening vill få en säkrare väg för barnen som med bil körs till och från skolan. Jag bor på Tjurgränd och har själv haft barn i Lundskolan.

I insändaren har ni missat den absolut viktigaste åtgärden för barnens säkerhet vilket är hastigheten.

På Bondevägen är det hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen. Det är oerhört nonchalant att köra 50 kilometer i timmen och däröver, vilket många av er föräldrar gör både på morgonen och på eftermiddagen, och sedan prata om barnens säkerhet.

Det måste vara bättre att komma sent till arbetet än att någon blir skadad. Jag har av polisen fått veta att när hastighetskontroller görs vid skolor så är det generellt föräldrar som överrepresenterar höga hastigheter.

Upplysningsvis så säger försäkringsbolagens statistik att vid påkörning i 30 kilometer i timmen överlever nio av tio, men vid 50 kilometer i timmen skadas eller avlider nio av tio.

I området Tjurgränd/Kalvgränd bor i dag många barnfamiljer vars barn leker i skogsdungen nära Bondevägen.

Anders Berggren