ANNONS

Helenelund/Kista är ett namn som stärker oss

ANNONS

Socialdemokraterna motsätter sig ändring av namnet på pendelstationen Helenelund till Helenelund/Kista. Tyvärr, säger jag.

Jag är övertygad om att en majoritet även i Helenelund skulle stödja oss i Alliansen som vill öppna för den förändringen i enlighet med Trafikverkets önskemål.

I den regionala utvecklingsplan som finns för hela vår region, pekas Kista-Helenelund-Sollentuna-Häggvik ut som en av de regionala stadskärnor som kommer att växa upp som komplement till Stockholm. Vi i den styrande majoriteten har tagit fasta på detta och sätter nu ett tydligt fokus på att vara proaktiva i den här frågan och vill samplanera området Helenelund-Kista med Stockholms stad.

För oss i Sollentuna är det en klar fördel att få till en koppling med Kista som är ett starkt expansivt område. Varumärket Kista är starkt. Kan vi koppla ihop oss i Helenelund med utvecklingen i Kista kommer det att gynna oss. Vi håller nu som bäst på att hitta vägar att bygga ihop området.

Vi har också identifierat detta område som ett viktigt studentnav där redan i dag cirka 5 000 elever studerar vid KTH-utbildningar förlagda till Kista. Studentlägenheter i Helenelund och bättre SL-trafik från och till Stockholms universitet och KTH kommer att göra Helenelund till en allt mer attraktiv plats.

Vi håller med Trafikverket om att ett byte av namn också gör det enklare för resenärer att få upp ögonen för att man enkelt kan nå Kista vid stationen Helenelund/Kista. Inte minst nu när pendeltågen från och med den 10 december går till Arlanda. Vi trycker också på Trafikverket för att gemensamt jobba fram en öppning av en södra ingång till pendelstationen Helenelund/Kista. Det gynnar hela utvecklingen i Silverdal.