Min lokala hjälte

Helikoptrarna stör ­friden i Tessinparken

Varma sommardagar brukar min fru och jag gå till Tessinparken och njuta av latten, glassen och gröngräset. Ibland flera gånger i veckan.

Praktiskt taget varenda gång som vi sitter i parken störs vi av lågfrekvent flygbuller. Oftast är det från en eller flera helikoptrar som kretsar omkring parken. Vi upplever detta som mycket märkligt, eftersom det ju inte finns något ”Tessin airport” i närheten. När helikoptrarna tålmodigt kretsar omkring på låg höjd, blir konversationen och den allmänna trevnaden lidande. Med den moderna teknikens luftvinningar finns det säkert möjligheter att sända upp små förarlösa plan, som är både billigare för skattebetalarna och som bullrar betydligt mindre än dessa traditionella helikoptrar. När ska Stockholms stad köpa in dessa små luftburna tingestar så vi får en lugn stund i Tessinparkens luftrum?

Det Tessinska luftrummets beskyddare