Helt fel att påstå att vi inte utreder E18 i tunnel

Svar på insändaren ”Dags att utreda tunnel för E18 genom Danderyd” den 8 januari:

Bengt Sylvan (FP) kritiserar oss i majoriteten M-C-KD och menar att vi inte prioriterar en tunnelförläggning av E18. Sylvans påstående är helt felaktigt, i själva verket är det precis tvärtom.

Vi har tagit initiativ till att tidigare gjorda utredningar om tunnelförläggning/överdäckning av E18 genom Danderyd har sammanställts och analyserats. Det har lagts ner mycket arbete genom åren och det vore naturligtvis dumt att inte ta vara på det. Vidare har vi beslutat att en handlingsplan ska arbetas fram eftersom det fortsatta arbetet kräver medverkan av flera aktörer. Det är till exempel nödvändigt att Trafikverket, i egenskap av väghållare, deltar. Vidare behöver länsstyrelsen, SL, landstinget och sannolikt några större byggföretag involveras.

Tidigare studier visar att en nedgrävning skulle frigöra en byggbar volym om cirka 200 000–300 000 kvadratmeter, en extremt kraftig exploatering. Det finns därför all anledning att noga pröva vilka utredningar och analyser som behövs, så att vi fattar kloka och väl övertänkta beslut om hur frågan ska drivas framåt.

I april kommer förslaget till handlingsplan att presenteras för kommunstyrelsen. Därefter beslutar vi hur vi går vidare.

Olle Reichenberg (M)­kommunstyrelsens ordförande

Siv Sahlström (C) ­kommunstyrelsens förste vice ordförande

Peter Forssman (KD) ­gruppledare