Helt fel om äldre bilförare

Svar på ”Kattens” insändare ”Inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari.

”Kattens” förslag att alla med hörapparat och är ”äldre” ska bli av med sina körkort blottar bara en avsaknad av insikt om vår trafiksituation. De äldre kör oftast omdömesgillt och rättar sig efter gällande trafikregler.

Däremot finns det ”yngre” som kör 150 km/h på Lidingöbron, 70 på 30-sträckor, byter fil åtta gånger med krockpotential vid varje filbyte, parkerar på trottoarer och i övrigt bryter mot alla trafikregler som finns på ön.

Är det den kategori förare som ska ha rätt att köra bil i framtiden? Är det inte den senare gruppen förare som borde befrias från sina körkort? Om de har några? Saknar de inte körkort så saknar de i alla fall omdöme och utsätter andra trafikanter för livsfara.

Hunden