Min lokala hjälte

Heltidsarbete ska vara en rättighet

Rätten till heltid är både en arbetsmiljöfråga och en jämställdhetsfråga, anser insändarskribenterna.
Rätten till heltid är både en arbetsmiljöfråga och en jämställdhetsfråga, anser insändarskribenterna.

Nyligen presenterades en rapport om tjänstgöringsgraden hos kommunens anställda. Den visar att det är 21 procent av de kommunanställda som jobbar deltid. Inom vård- och omsorg är det nästan 50 procent. Om man räknar om deltidsanställda och timanställda inom vård- och ­omsorg till heltidsanställningar så motsvarar det runt 370 heltider. De här siffrorna rör bara de kommunalt anställda. Hur det ser ut inom de privata vårdgivarna kan vi bara gissa.

Situationen inom vård och omsorg är skrämmande. Det är ett tecken på att den moderata kommunledningens personalpolitik inte har varit bra. Så här kan det inte fortsätta. Rätten till heltid är både en arbetsmiljö och en jämställdhetsfråga. För oss är det en självklarhet att heltidsanställningar är en rättighet och deltid en möjlighet.

Personalpolitiken kommer att bli en stor utmaning för det nya kommunala vård och omsorgs­bolaget, AB Solom, som förmodligen tar över från den 1 september i år. Bolagsledningen har en del att bevisa. Vad kommer i första hand: höga resultat eller personalens arbetsvillkor?

Sollentunamoderaterna pratar visserligen om rätt till heltid, men det stannar mest vid ord och få åtgärder.

För oss socialdemokrater är det självklart att stå upp för rätten till heltidsanställning. Det innebär att antalet deltidsanställda, visstidsanställda och antalet tim­anställda ska minska. Det har vi drivit länge och kommer att fortsätta driva.

När ägardirektiven för AB ­Solom antogs nyligen yrkade vi att rätt till heltid skulle skrivas in i ägardirektiven och vi skapade också ekonomiskt utrymme för det. Detta röstade moderaterna ner. Vi avsatte också pengar till införande av rätt till heltid i vårt budgetförslag. Även det röstade moderaterna ner.

Gunilla Hultman (S)

Gruppledare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Richard Meyer (S)

Gruppledare vård- och ­omsorgsnämnden

Sollentunamoderaterna pratar visserligen om rätt till heltid, men det stannar mest vid ord och få åtgärder.