Hemtjänsten borde få arbetskläder

Det kom ett brev från Jenny som arbetar i hemtjänsten i Huddinge. Hon undrar varför hemtjänstpersonal inte får arbetskläder. I brevet beskriver hon vardagssituationer i sitt arbete som för mig självklart förutsätter att man har och kan byta arbetskläder under dagen.

Att vara tvungen att arbeta i privata kläder innebär en extra kostnad för personalen och ger dem mer hemarbete på grund av mer tvätt.

Det blir dessutom stora risker för de äldre eftersom eventuella smittor lättare sprids. Influensa för yngre och medelålders går över på en vecka eller två, för äldre kan det innebära livsfara.

Frågan om bristen på arbetskläder kommer vi socialdemokrater självklart att ta upp i äldreomsorgsnämnden. Jag hoppas att de styrande Moderaterna med sin allians, trots sin besparingsiver, inser att fria arbetskläder är en självklar personalförmån och dessutom ett måste för att skydda våra äldre mot smittspridning.

Marie Fors (S),

Äldreomsorgsnämnden