Hemtjänsten har redan parkeringstillstånd

Svar på insändaren ”Ge hemtjänsten parkeringstillstånd” den 9 juni:

Redan i dag finns nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstbilar, hantverkare med flera. Under andra halvan av maj var samtliga ansökningar av nyttoparkeringstillstånd från hemtjänstutförare och vårdgivare. Tillståndet innebär rätt att parkera två timmar utan att betala avgift, och även att tillfälligt stå där det är lokalt parkeringsförbud. Ansökningsblankett och mer information finns på stadens hemsida. Nyttoparkeringen ska inte förväxlas med räddningstjänstens långtgående rätt att bryta mot parkeringsreglerna. Omvårdnadsnämnden jobbar också aktivt med andra transportsätt tillsammans med de olika utövarna. I dag använder elva hemtjänstutförare cyklar och tre har elcyklar. En enkel faktakontroll från Peters sida hade varit på plats.

Magnus Persson (C)

ordf tekniska nämnden

Samuel Klippfalk (KD)

ordf omvårdnadsnämnden