ANNONS

Hersby ska vara Sveriges bästa gymnasium

Studenter firar sin stora dag.
Insändarskribenterna vill ha fler gymnasieplatser på ön. Gymnasium på Christinaskolan är en möjlighet.
Hersby gymnasiums popularitet har ökat de senaste åren och meritpoängen för att komma in på Hersby har stigit. Med större elevkullar och att fler elever vill gå på Lidingö behövs det nya lösningar. Christinaskolan har aviserat att de vill starta gymnasium. Om det inte blir av blir en utbyggnad av Hersby åter aktuellt.
ANNONS

Det var många som stod på reservkön för att komma in på Hersby gymnasium till höstterminen, men i förra veckans Mitt i lyftes en missvisande siffra upp rörande denna reservkö. Siffran visade inte på unika elever utan en sammanslagning av alla reservplatser till alla program. Varje elev kunde ha sökt upp till 11 program på Hersby.

Totalt 640 lidingöelever påbörjade sina gymnasiestudier nu på höstterminen. Utav dessa lidingöelever var det 62 stycken som inte fick plats på Hersby som hade det som sitt förstahandsval. En del av dessa elever fick till slut en plats på Hersby, medan andra kom in på ett annat gymnasium. Samtliga lidingöelever som är behöriga och som gjorde ett aktivt skolval har en gymnasieplats idag.

Valfriheten, som vi värdesätter högt, gör det möjligt för eleverna att välja den utbildning som passar dem bäst, vilket inte alltid är ett gymnasium beläget i hemkommunen. I år valde drygt 60 procent av eleverna ett gymnasium utanför Lidingö. Möjligheten att välja ökar kvaliteten i undervisningen och vidareutvecklar utbudet av gymnasieprogram. Med valfriheten att önska gymnasium tillkommer dessvärre det faktum att det inte är möjligt att dimensionera antalet platser på Lidingö för alla Lidingöungdomar.

Lidingömajoriteten vill att fler Lidingöungdomar ska ges möjlighet att gå gymnasiet på Lidingö. Därför är vi positiva till att Christinaskolan ansökt om att starta gymnasium på Lidingö. Om inte Christinaskolan skulle starta upp är vi öppna för en utbyggnad av Hersby. Oavsett så ska Hersby gymnasium fortsätta utvecklingen mot att vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd och ordförande omsorgs- och socialnämnden

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande utbildningsnämnden

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande teknik- och fastighetsnämnden

Fakta

Svar från Mitt i Lidingö

Siffran vi presenterade kommer från den officiella statistik som varje år presenteras av Gymnasieantagningen Storstockholm, det kansli som ansvarar för gymnasieantagningen i hela länet. I den här statistiken framgår inte var de sökande kommer ifrån eller hur många platser enskilda individer sökt.

Till dess att de enskilda skolorna tar över antagningsförfarandet, veckorna innan skolan börjar är den den statistik som finns att tillgå.

I vår artikel här på webben finns länk till Gymnsieantagningen Storstockholm. Det noteras också att en person kan söka flera olika platser, enligt en ansökningsmodell som funnits i Stockholm många år.

Skippad extraklass ger rekordmånga reserver till Hersby gymnasium