Hindra företagens flykt från söderförort

Flera storföretag har de senaste åren flyttat från söderförort till bland annat Kista och Solna. Samtidigt ökar trängseln i kollektivtrafiken.

Lång pendling från söder till arbetstillfällena i norrförorten skapar en onödig trängsel och stress.

Ericsson tömde nyligen de legendariska lokalerna på Telefonplan och har flyttat över 3 000 personer till Kista.

AstraZeneca varslade 1 400 personer i Södertälje. TeliaSonera som i över 50 år haft huvudkontor i Farsta flyttar under 2016 och därmed behöver ytterligare 3 000 personer börja pendla till Solna.

SEB flyttar 4 500 personer från Södermalm, city och Rissne till Arenastaden.

Även utbudet av högskoleutbildningar minskar när KTH i Haninge flyttar viss verksamhet till Campus Vallhallavägen.

Varje år flyttar 40 000 personer till Stockholm. Det måste därmed finnas en bra blandning mellan bostäder och olika typer av företag i söderförorterna.

Huvuddelen av teknik- och tjänstemannajobben kan inte placeras norr om stan. Människor tvingas då att pendla långt varje dag, bilköerna späs på och trängseln i kollektivtrafiken ökar.

Samtidigt har SL annonserat om neddragningar i busstrafiken.

Politikerna i Haninge och Huddinge måste bli mer handlingskraftiga för att locka fler företag och bra etableringsmöjligheter i kommunerna.

Vad gör man för att frigöra mark i attraktiva lägen för att bygga kontorsfastigheter?

Farsta centrum och Handen centrum har attraktiva lägen, men där byggs endast bostäder.

I Handen renoveras det gamla kommunhuset och byggs om till lägenheter, och man flyttar sjukhuset till det mest attraktiva läget precis brevid pendeltågsstationen.

Företagsledarna måste också ta sitt sociala ansvar, att se till att vi har ett levande samhälle och inte sovstäder och gigantiska kontorsstäder. Det finns mycket bra rekryteringsmöjligheter i söderförort där konkurrensen också är lägre.

Det kan ju inte bara vara företagsledarnas hemort och närhet till flygplats som ska vara avgörande för företagens placering.

Snart en långpendlare

Politikerna måste bli bättre på att locka företagare att stanna i kommunen tycker insändarskribenten. Foto:jana eriksson