Hjälp den synskadade med hundbajset

Svar på ”Vem plockar bajset efter ledarhundarna” den 16 oktober:

Pia, du som hade uppmärksammat och stört dig på att två ledarhundar bajsar utanför er grind. Jag har ett gott råd till dig: plocka upp det då!

Du och dina grannar kan väl dela på det ringa ansvaret att hjälpa dessa blinda personer och deras duktiga hundar. Det är väl en god samhällsinsats?

Och hundbajspåsar kostar inte mycket alls. Vi måste lära oss att samhället inte kan ta ansvar för alla små problem som uppstår i vardagslivet.