Hjälp EU-migranterna både här och hemma

Nej, jag skulle inte vilja byta, och hur skulle jag klara det en endaste vecka – att byta med en av tiggarna på våra gator. Jag imponeras av styrkan de faktiskt besitter. Styrkan att stå ut. Visst berörs man, och visst hoppas man, att de skulle ha det bättre.

Frågan om fattiga EU-migranters situation diskuterades nyligen i kommunfullmäktige, och jag undrar, vad blir resultatet, fortsättningen? I flera delar av landet pågår projekt organiserade av kommuner, frivilligorganisationer och kyrkor för lokalt stöd till migranter, ofta med siktet inställt på att skapa drägliga levnadsförhållanden i deras egna hemländer.

Sedan en tid tillbaka finns dessutom en nationell samordnare, Martin Valfridsson. Hans uppgift är att undersöka och stödja det arbete som redan pågår och skapa en nationell handlingsplan till hjälp för utsatta EU-migranter som vistas tillfälligt i Sverige. Handlingsplanen beräknas vara klar i början av 2016.

Men handling behövs nu – på alla nivåer. På EU-nivå, på nationell nivå och på lokal nivå. Här i Sollentuna finns sannolikt pågående aktiviteter. Vad fint det vore om lokalpressen ville rapportera. De goda exemplen behövs.

Jag vill slå ett slag för ­SOFIA-4515, tidningen som ges ut av ”Folk är Folks Gatubokhandel”, och som säljs av många migranter till en kostnad av 100 kronor per exemplar. 75 kronor går direkt till säljaren personligen och hans eller hennes familj. Det blir en mini-inkomst för familjen, och dessutom har tidningen hög kvalité och innehållet är angeläget.

Förändring är nödvändig och utmaningen enorm. Det behövs ramverk och krafttag lika väl som små vardagliga insatser.

I dikten ”En Broder” ger Stig Dagerman uttryck för att även en liten handling kan betyda något riktigt stort. Låt oss inspireras av dikten: ”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

LMT

Tiggarna har ett hårt liv på gatorna och behöver hjälp, skriver signaturen LMT.arkivbild

Förändring är nödvändig och utmaningen enorm. Det behövs ramverk och krafttag lika väl som små vardagliga insatser.