Hjälp oss att rädda Nyfors fina miljö

Kommunens nya förslag till detaljplan för Nyfors har nu kommit och där har man tagit hänsyn till att Sörmlandsledens läge genom Nyfors får vara kvar och att vi får behålla Nyforsvägens utformning som den är i dag.

Hjälp oss nu att påverka kommunen med att vi absolut inte vill ha tvåplanshus i området och då gäller det även kommunens tomter.

Vi vill att den nya bebyggelsen skall smälta in i vår fina miljö. Vi vill bevara områdets karaktär och att endast enplanshus tillåts.

Genom att kommunen nu också har föreslagit mindre byggrätter så tvingar de oss att bygga på höjden.

Gamla enplanshus som byggs till på höjden – hur kommer det att se ut?

Hjälp oss genom att stödja vårt förslag på enplanshus och större byggrätter!

Lämna dina synpunkter till kommunen.

Obs! Reaktioner måste inkomma före den 19 januari 2014.

Nyforsbor