Hjälp ungdomarna

De neddragningar som just nu görs i Tyresö kommuns sociala verksamhet kan uppfattas som besparingar. På kort sikt kostar det mindre att ha färre socialsekreterare och att ta bort en daglig verksamhet för arbetslösa ungdomar.

Men sunt förnuft säger oss att de kortsiktiga besparingarna riskerar att kosta på sikt, inte minst för dem som får mindre stöd men faktiskt också för kommunen.

Den nuvarande kommunala majoritetens politik tycks handla om att spara nu och blunda för framtida konsekvenser. Man sparar genom att överge unga människor med svårigheter. Det kan leda till ett långt liv i utanförskap eller till och med i missbruk. En ung människa med sociala problem eller som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden behöver hjälp, allas vår hjälp, att komma vidare i livet.

En fungerande hjälp kan leda till arbete och ett gott liv. Jag vill se en politik där man lägger resurser på social verksamhet och då av huvudsakligen humanistiska och solidariska skäl.

Samtidigt är jag helt övertygad om att det är en bra affär för kommunen att tänka längre och satsa nu. Sociala utgifter kan inte bara ses som kostnader. De kan vara rena investeringar.

Miljöpartist