Hög tid att börja samarbeta i politiken!

I nästan 40 år har jag varit kommunpolitiskt aktiv i Upplands-Bro. I höstas beslutade jag med ålderns rätt, att avsäga mig alla uppdrag.

Nu kan jag se tillbaks på åren och konstatera, att det politiska livet dramatiskt förändrats sedan 70-talet. De första 20 åren präglades av ett gemensamt arbete med att bygga kommunen. Stöd för våra socialdemokratiska förslag fick vi ömsom från Centern, Folkpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet.

Arbetet präglades av diskussioner och kompromisser i samförstånd. Några cementerade block fanns inte. En succesiv förändring skedde sedan. Sammanhållningen inom det borgerliga blocket blev starkare och till sist utvecklades en allians. En allians som i dag alltid håller ihop, även om det inte stämmer med det egna partiets program. Det har gått så långt, att det röstats mot egna övertygelsen för att inte spräcka blockpolitiken.

På sikt är detta förödande för demokratin. Jag ser med oro hur enighet inom egna blocket omöjliggör en diskussion med, och ett inflytande för de 49 % av fullmäktiges ledamöter som inte tillhör den styrande alliansen. Min förhoppning är, att efter kommande val återinförs ett styrande i kommunen i samförstånd över blockgränser. Jag vill ha tillbaks den gammaldags, pragmatiska kommunalpolitikern som alltid ser till kommunmedborgarnas bästa.

Politik är inte en tävling.

Det är att utveckla samhället tillsammans.

Hans Bergström, f.d. kommunfullmäktigeledamot (S)

Hans Bergström, före detta kommunfullmäktigeledamot (S), tycker det är dags att börja samarbeta mer igen i politiken.FOTO: PRIVAT

På sikt är detta förödande för demokratin.