Hög tid att öppna strandpromenaden

Sundbyberg växer mycket och då är det extra viktigt att prioritera olika naturvärden. För oss i Folkpartiet är det därför väldigt angeläget att strandpromenaden öppnas och görs tillgänglig för sundbybergarna och andra. Denna fina miljö vid Bällstaviken är mycket viktig för gång- och cykeltrafik.

När detaljplanen för kvarteret Tvättstugan antogs i fullmäktige i februari år 2010 röstade vi emot för att vi var negativa till att det byggdes så nära vattnet. Våra farhågor har besannats och det är på tiden att de styrande tar ansvar för att öppna strandpromenaden.

Vi och många sundbybergare väntar otåligt! Det står i exploateringsavtalet från februari år 2010 att byggherren Folkhem ska hålla sig till följande instruktion: ”Under hela byggtiden ska gång- och cykelväg längs Bällstavikens strand hållas öppen för allmän gång- och cykeltrafik.” Att det inte följs är ett bevis på stor flathet från de styrande! I Stockholms innerstad går det att ha öppna gator under byggtiden men i Sundbyberg är det tydligen stopp.

Johan Storåkers (FP) ­Oppositionsråd

Henrik Persson (FP)

ledamot i stadsbyggnads- och miljönämnden