Höga hus är ingen tradition

Angående artikeln ”Höga hus passar in i Liljeholmen” den 31 mars:

Henrik Nerlund tycker att det är tradition i Stockholm att markera brofästen med höga hus. När jag tittar på våra gamla broar från Lidingöbron, Skanstullsbron, Årstabron, Liljeholmsbron, Västerbron och Tranebergsbron med flera, så ser jag inga höga hus vid brofästena.

Är det Kungstornen vid bron över Kungsgatan som avses för jag hittar inga gamla exempel? Tradition? Jag skulle snarare säga att det är ett nytt påfund.

Pompe