Högertrafik är bäst på gångvägar

Svar på ”Gå på rätt sida av gångvägarna” den 10 september:

När gående möter gående bör man alltid hålla till höger.

Om en gående går på en landsväg ska man gå på vänster sida av vägen, detta för att möta fordonstrafik och inte få den i ryggen. I detta exempel ska man alltså om det är så att gående möts på en landsväg (det vill säga en går på fel sida av vägen), då ska respektive alltså hålla till höger. Då undviker den som går på fel sida att tvingas ut i vägbanan och få trafiken i ryggen.

På kombinerade cykel- och gåvägar är det mest praktiskt att se dessa som en gångväg, det vill säga både gående och cyklister håller till höger (gäller också barnvagnar).

Gör alla på detta vis så undviks detta kryssande från sida till sida.

Per Olof