Högertrafik är farligt på gång- och cykelvägar

Svar på insändaren ”Högertrafik är bäst på gångvägar” den 15 oktober:

Per Olof – du har helt rätt i att man ska gå till vänster på vägar med fordonstrafik. Även dina argument är okej.

Men sedan missar du helt att våra gångvägar ju används i allt större utsträckning av cyklisterna (och emellanåt även av unga arga mopedister). Det ger faktiskt samma olycksrisk, i synnerhet genom att farterna ofta är mycket höga.

En gång för länge sedan var det inte tillåtet att cykla på gångvägar – just med hänsyn till den påtagliga olycksrisken för gående barn, ungdomar och äldre.

Med din rekommendation att gå till höger utsätts den gående för att bli påcyklad bakifrån. Går man däremot till vänster kan den gående stiga åt sidan inför möte, om så verkar behövas. Den möjligheten finns inte när man går med ryggen åt cyklisten. Man hör mycket sent eller sällan att det kommer en cykel bakifrån. Ringklocka används bara av högst en av 50.

Det är bra även för cyklisten att inte dråsa i backen och skada sig på grund av att en gående inte alltid går spikrakt fram. Dessutom är det var värt att påpeka, att om en person körs på bakifrån, ligger det juridiska ansvaret för olyckan helt på cyklisten.

Ta gärna en promenad på den plana och ganska raka Österholmsstigen och gå på höger sida, så inser snart du varför man skall gå till vänster – förhoppningsvis utan att du blir påkörd.

Och om insikten om nyttan av att gå till vänster fastnar hos alla, blir det ju inte något kryssande från sida till sida.

Nils Erik

Håller man till vänster minskar risken att bli påcyklad bakifrån, menar skribenten.arkivbild

Med din rekommendation att gå till höger utsätts den gående för att bli påcyklad bakifrån.