Högre löner är boten på vårdens problem

Stockholm har brist på personal och vårdplatser. Vänsterpartiets svar är högre sjuksköterskelöner.Arkivfoto: Anna Z ek
Stockholm har brist på personal och vårdplatser. Vänsterpartiets svar är högre sjuksköterskelöner.Arkivfoto: Anna Z ek

Nästan varje dag den senaste tid­en har det rapporterats om kaos på Stockholmssjukhusens akuter. Att det saknas både personal och vårdplatser kan inte komma som en överraskning för Alliansen. De har ju styrt över län­ets sjukvård i över sex år.

Det är ytterst politikernas ansvar att vården fungerar. Därför går det inte att skylla ifrån sig, varken på sjukhusen för att de inte lever upp till avtalen eller på Arbetsmiljöverket som ställer krav på arbetsmiljön. Inte heller på staten för att de inte utbildar fler sjuksköterskor. Framför allt går det inte att skylla på personalen.

Steg ett är anställa fler sjuk­sköterskor och erbjuda dem anständiga löner. Alliansen tycker att sjuksköterskorna kan ersättas med undersköterskor, vilket med rätta har upprört facket. Det är ingen patientsäker lösning, men självklart behövs både sjuksköterskors kompetens och under­sköterskornas omvårdnadskunskap.

Karolinska universitetssjukhuset har i dag 100 vårdplatser stängda, varav närmare 60 på grund av sjuksköterskebrist. Det motsvarar fyra–fem vårdavdelningar.

Bristen på sjuksköterskor beror inte på att det saknas utbildade sjuksköterskor som vill arbeta, utan på att de inte accepterar de låga löner och dåliga arbetsvillkor som landstinget erbjuder.

Det finns i dag, enligt Vårdförbundet, hundra nyexaminerade legitimerade sjuksköterskor i Stockholm som snarast kan börja arbeta om de får anständiga lön­er. Om vi inte vill att fler av dem åker till Norge för att arbeta måste vi vara beredda att betala.

Vänsterpartiet gjorde en rejäl lönesatsning i årets budgetförslag. För om vi inte ens i dag lyckas rekrytera personal, hur ska vi då lyckas i framtiden då behovet av vårdplatser ständigt ökar?

I dag ställer nyexaminerade sjuksköterskor krav på ingångslön på 25 000 kronor efter avslutad högskoleutbildning. Det bör vi som arbetsgivare gå med på. Vi har inget val om vi vill erbjuda god hälso- och sjukvård för länets alla invånare.

Håkan Jörnehed (V)

landstingsråd