Högre pris för p-plats

Jag undrar hur Solna har mage att höja priset på p-platser med 25% from 1 oktober.

Vad har man för underlag för denna höjning? Vilka andra kommuner i Sverige höjer sina avgifter på en gång med 25%?

En mycket besviken Solnabo