ANNONS

Höj din röst för demokratin

ANNONS

Förra året tog den rödgrönrosa majoriteten över styret av Stockholm och Vänsterpartiet fick då ansvar för demokratiroteln i Stockholms stad.

Vi vill att Stockholm ska vara en levande stad där människor själva kan besluta över och förändra sina stadsdelar.

Det var därför vi satsade 60 miljoner till demokratifrämjande insatser där stadsdelarna själva skulle få bestämma var pengarna kommer till bäst nytta.

I vår stadsdel har det inneburit att vi fick cirka 6,3 miljoner kronor år 2016 för demokratiutveckling.

Dessa medel kommer stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta att använda för att bland annat öka tryggheten i stadsdelen, starka medborgarnas möjligheter att påverka och organisera sig samt att skapa mötesplatser.

Hur kan fler människor bli delaktiga i vår stadsdel?

Hör av dig till stadsdelsnämnden, var med och bestäm vad våra gemensamma medel ska användas till nästa år.

Rashid Mohammed

Gruppledare (V) SDN Spånga-Tensta

ANNONS

Ifrah Degmo Mohamed

Ersättare (V) SDN Spånga-Tensta