”Fel att höja hyrorna med 70 procent”

Har stora renoveringsplaner.
Har stora renoveringsplaner.
Signalistens gamla hus behöver renoveras, men att höja hyrorna med 70 procent strider mot stadgarna.
Det skriver Solnabon Jonas Olofsson, en av många som reagerat på Signalistens planer på att renovera 1700 lägenheter, i en insändare.

Att Signalistens fastigheter behöver renoveras råder det inga tvivel om. Att detta kostar mycket pengar är också korrekt. Men varför måste Signalisten höja hyrorna med uppemot 70 procent?

Signalisten planerar att göra totala renoveringar i lägenheterna helt utan samråd med hyresgästerna. I artikeln går det också att ta del av vad Signalisten beräknar att det ska kosta. Utslaget per lägenhet blir det nästan 1,5 miljoner kronor. Det är en kostnadsnivå som framstår som väldigt hög. Jämförelsevis kostar en stamrenovering i en bostadsrättsförening med nytt kök och badrum ungefär 300 000 kronor per lägenhet.

Signalisten är en stiftelse och ska styras enligt sina stadgar. Där står svart på vitt att ”Stiftelsen skall sträva efter att tillhandahålla sina bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris” samt att ”Stiftelsens bostadshus skola innehålla enkelt och praktiskt inredda lägenheter, vilka skola upplåtas som hyreslägenheter.”

Det är svårt att få ihop de kraftiga hyreshöjningar Signalisten vill göra med de egna stadgarna.

En besvärande omständighet är att detta sker i en tid med bostadsbrist och där det som framför allt saknas är just den typen av enkla lägenheter med lägre hyror som Signalisten nu planerar att ta bort från bostadsmarknaden.

Nej, ni kan bättre Signalisten!

Jonas Olofsson

Läs våra artiklar på ämnet här: