Höjd taxa borde gå till förskolan

Från och med den 1 juli 2015 höjs förskolans maxtaxa. Men varje krona som kommunen får i ökade intäkter väljer regeringen att dra in till staten genom minskat statsbidrag. Den höjda avgiften kommer därför inte förskolebarnen till del.

Att höja maxtaxan är både rätt och rimligt. Avgiften har inte höjts sedan år 2004. Under samma tid har priserna stigit med cirka 13 procent och hushållens disponibla inkomster ännu mycket mer.

En höjning av maxtaxan med 27 kronor för hushåll som tjänar mer än 42 000 kronor i månaden borde vara allt annat än kontroversiell.

Tvärtom kunde höjningen gott vara större, så att maxtaxans värde återställs till de nivåer den hade när den infördes. Jag tror att nästan alla föräldrar skulle kunna ställa sig bakom en sådan höjning – med ett litet villkor: Att höjningen kommer barnen till del.

Förskolan står inför stora utmaningar. Barngrupperna är rätt så stora. Andelen förskollärare är ganska låg. Jag tror att de allra flesta föräldrar hellre skulle se en högre kvalitet i verksamheten än lägre avgifter.

Men tyvärr har regeringen utformat höjningen av maxtaxan på precis motsatt sätt.

Mitt budskap till regering och riksdag är: Gör om, gör rätt. Gärna en höjning av maxtaxan, men se till att pengarna stannar hos kommunerna och används för bättre kvalitet och mindre barngrupper.

Karl Henriksson (KD)

ordförande i förskolenämnden, Huddinge