Höjda fartgränser gynnar hela samhället

Svar på insändaren ”Här lever barn farligt” den 20 maj:

Hastighetssänkningen som genomfördes på Danderyds huvudvägnät i höstas har fått mycket negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Sänka hastigheter är en mycket dyr lösning för att invagga befolkningen i en tro att trafiken blir säkrare.

Cirka 100 miljoner kronor per år bedömer jag samhällskostnaden vara för de sänkningar som skett nyligen i kommunen. Det betalas genom längre tid på vägarna, mindre tid åt arbete och vila, sämre kollektivtrafik och dyrare kommunala tjänster, men kanske framför allt är följden mindre tid med familjen och dem man håller kära.

Hastighetssänkningar befriar inte trafikanter som ska springa ut på vägen eller cykla ut på vägen från ansvar att först kontrollera att detta kan ske säkert. Speciellt viktigt är att denna kunskap förs över till yngre generationer. På många platser i kommunen, liksom den omnämnda vid Djursholms IP, finns separerade gång- och cykel­vägar med god bredd, några hinder är knappast motiverade.

Effektiv, snabb men också säker kommunikation ligger i grunden för ett välfungerande samhälle. Så det vi väntar på är höjda hastigheter. Jag menar att en generell hastighetshöjning på så gott som samtliga kommunens vägar med mellan 10 och 20 kilometer i timmen skulle ha en mycket positiv samhällspåverkan.

Konrad Baginski

Djursholm