ANNONS

Höjda lärarlöner skulle göra yrket attraktivare

ANNONS

Visste du att lärarna i Vallentuna kommun, som ”gjort ett bra jobb”, visades uppskattning med en real­lönesänkning? Lönehöjningarna täcker inte inflationen. Det betyder att lärare detta år får mindre i plånboken än förra året. Ett gott arbete måste premieras – men det görs inte.

Politikerna har under de ­senaste åren genomfört en rad reformer som kräver allt mer av lärarna. Detta utan att tillskjuta tillräckliga medel och fortsatta nedskärningar har aviserats.

Lärare i alla skolformer har ­genom sitt idoga och kvalificerade arbete kämpat för elevernas skull. Utifrån sin inbyggda ambition har de gjort sitt allra bästa. Varje år har kraven ökat och arbets­belastningen blivit större. För många lärare har det känts som en otacksam uppgift när man inte visats uppskattning i löne­kuvertet.

Fyra av tio lärare funderar nu allvarligt på att lämna sitt yrke, främst på grund av lönen. Jämfört med en lika välutbildad civil­ingenjör eller systemvetare får en grundskollärare 10 000 kronor mindre i plånboken varje månad enligt undersökningar som Lärarförbundet gjort.

Allt färre ungdomar väljer att bli lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Redan nu står utbildningsplatser tomma. Om de senaste 25 årens minskning ­i ­söktryck fortsätter, kommer den sista behöriga förstahandssökanden att antas till lärarutbildningen 2028.

Den främsta orsaken till att unga väljer bort läraryrket är den låga lönen. Detta är allvarligt för Sveriges framtid.

Bästa politiker – visa mod ­genom att höja lärarlönerna ­redan nu. Lärarförbundet efter­lyser högre lärarlöner och modiga politiker som vågar göra en satsning på den yrkeskår som jobbar med Sveriges framtid varje dag: barnen och ungdomarna.

Att satsa på lärarna är att satsa på framtiden. Allt börjar med en bra lärare.

Styrelsen för Lärarförbundet i ­Vallentuna genom Anders Österberg

ANNONS

Allt färre unga vill jobba i skolan när kraven på lärarna ökar medan reallönerna minskar, skriver Lärarförbundet i Vallentuna.

Foto: Mostphotos.com

Lärare i alla skolformer har ­genom sitt idoga och kvalificerade arbete kämpat för elevernas skull.

ANNONS