”Hoppas inte Vårbergsborna blir lurade igen”

Stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac är med och planerar för Vårbergstoppen.
Stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac är med och planerar för Vårbergstoppen.
Vårbergstoppen skulle rustas redan på 1990-talet. Måtte inte Vårbergsborna bli lurade på konfekten igen, skriver insändarskribenten Anders Hedve.

I Mitt i Söderort Skärholmen den 9 maj 2017 står att läsa att Vårbergstoppen ska få vissa kompenserande kryddor när området förtätas med flera bostäder. Det kan bli panoramakarta, plats för fågelskådning samt utegym och amfiteater, enligt förslaget.

Allt detta är givetvis jättebra och välkomnande.  Men detta har föreslagits tidigare!  I slutet av 90-talet pågick ett intensivt arbete bland ett 50-tal entusiastiska Vårbergsbor under projektnamnet Ytterstadssatsningen. Målet var att ta fram förslag som skulle leda till rättvisare levnadsvillkor, ökad gemenskap och trivsel, fler arbetstillfällen och en bra miljö att leva i.

Bakgrunden var en hel del problem generellt inom ytterstadsdelarna – inte bara i Vårberg. Många förslag kom fram, som parkbänkar och belysning längs gångvägarna, upprustning av Johannesdalsbadet, golfbanor, boulebanor med mera. Flera av dessa förslag realiserades. Ett stort projekt gällde Vårbergstoppen. Förslagen här var parkbänkar uppe på toppen, panoramakartor, fågelkartor och till och med observatorium och någon forma av utsmyckning.

Nere i ”grytan” gjordes i ordning för en amfiteater, sedan Vår Teater välkomnat idén. Ström drogs fram särskilt för detta ändamål. Sedan hoppade Vår teater av projektet! Parkbänkarna på toppen var det enda som genomfördes.

Låt oss hoppas att Vårbergsborna inte ännu en gång blir lurade på konfekten. För den gången gällde att investeringar kunde godtas om de inte var för dyra och inte medförde driftskostnader! Som tidigare mångårig Vårbergsbo vill jag också varna för att förtäta för kraftigt (tveksamt med bostäder vid Vårbergstoppen bland annat). Betänk också det torftiga utbudet i Vårbergs centrum!

Anders Hedve