ANNONS

Hundratals fimpar 
– trots rökförbud

Det fimpas många cigaretter utanför Messingen, menar insändaren.
Det fimpas många cigaretter utanför Messingen, menar insändaren.
Många fimpar utanför Messingen trots rökförbudet, menar insändaren.
ANNONS

Utanför Messing­ens entré finns tre (3!) skyltar uppsatta där det tydligt anges, i ord och i bild, att rökning är förbjuden. Även på marknivå är det klart markerat att entréområdet är en rökfri zon.

Trots detta kan jag konstatera, lördag den 31 augusti, att det ligger hundratals cigarettfimpar på marken strax utanför entrén.

Jag har därför i dag via mejl ställt följande enkla fråga till Väsby kommun: Är det acceptabelt att rökförbudet utanför Messingens entré inte respekteras?

Om svaret är ja, så vill jag veta anledningen till detta svar.

Om svaret är nej, vill jag veta om kommunen över­huvudtaget känner till problemet och vad kommunen ämnar­ göra för att få rökförbudet respekterat.

Jag emotser nu med stort intresse kommunens svar.

Henry Perneborg