ANNONS

”Hur får vi bra skolor trots lärarbristen?”

Insändarskribenten tycker det är dags att hylla de lärare som sliter på i Haninge.
Insändarskribenten tycker att undervisningen på Haga/Lyckeby-skolan försämrats.
"Hur säkerställer Haninge kommun en bra undervisning för de elever som har obehöriga lärare? Detta vill jag fråga skolledningen i kommunen. Vi har barn i årskurs 7 på Haga/Lyckeby-skolan i Vendelsö och där saknas behöriga lärare i de flesta ämnen. Undervisningen är just nu katastrofal", skriver insändarskribenten "Uppgiven förälder"
ANNONS

Jag vill ställa en fråga till Maria Fägersten ordförande i grund- och förskolenämnden och till Mats Öhlin, förvaltningschef.

Vi har ett barn i årskurs 7 på Haga Lyckebyskolan som saknar behöriga lärare i de flesta ämnen, som svenska, matematik och engelska.

Skolledningen vägrar organisera undervisningen med hjälp av övriga behöriga lärare på skolan.

Hur ska Haninge kommun säkerställa en god undervisning för de elever som har obehöriga lärare?

Ett minimikrav är att skolan uppfyller det mest fundamentala delarna av sitt uppdrag.

Hur ska kommunen säkerställa att rektor tar sitt ansvar?

Hur ska nämnden säkerställa att förvaltningen tar sitt ansvar?

ANNONS

Undervisningen på Lyckebyskolan är katastrofal och bygger på att föräldrar får gå in och göra skolans arbete.

Det klagas ofta på att det är stökigt runt omkring Lyckebyskolan och att vi föräldrar ska ta vårt ansvar.

Man efterlyser nattvandrare.

Det är naturligtvis viktigt att vi föräldrar tar vårt ansvar.

Men ett minimikrav är att skolan uppfyller det mest fundamentala delarna av sitt uppdrag.

Uppgiven förälder

ANNONS