Hur länge ska de behöva bo så här?

Jag har två enkla frågor till stadsdelsförvaltningen och förväntar mig således två lika enkla svar.

Det lever människor i Solbergaskogen under primitiva och medeltida former. Dom saknar vatten, el, toaletter, fungerande avfallshantering samt möjligheter att sköta sin personliga hygien.

När och hur ska ni lösa deras situation?

Conny Bergman