Hur mycket kostar alla onödiga asfalteringar?

Till min gata i Sollentuna kom det förra våren ett gäng mannar med allehanda traktorer och redskap. När de efter en månad åkte därifrån hade de brutit upp ett par hundra meter till synes felfri asfalterad gångbana, fraktat bort den gamla asfalten och lagt på ny. Asfalt.

Skillnaden mot förut var knappt märkbar för blotta ögat, men man kunde ana att gångbanan blivit en decimeter bredare.

Som vän av ordning och arg kommunalskattebetalare undrar jag nu gemensamt och stilla: varför?

Gångbanan i fråga har aldrig varit speciellt frekventerad av vare sig fotgängare eller cyklister. Aldrig några köer som föranlett att någon måste gå ut i gatan för att passera framförvarande.

Har kommunen en egen asfaltsgruva som levererar fräsch asfalt utan kostnad? Grabbarna som destruerade gångbanan för att sedan återbörda den i ett något bredare skick jobbar säkert inte gratis. Projektet tog minst en månad att färdigställa. Vad är prislappen för en sådan totalt onödig åtgärd?

För någon månad sedan lades plötsligt asfalt på en del av gräs-strängen vid Sollentunavägen och korsningen med Linnés väg.Helt omotiverat blev gångbanan en halvmeter bredare på ett ställe där ingen fotgängare någonsin kommer att sätta sin fot. Den breddade gångbanan leder ut mot vägen, inte mot övergångsstället, som är oförändrat.

Blev det en skvätt asfalt över som man inte visste vad man skulle göra av? Men varför pytsade man ut den just där? Den hade gjort sig betydligt bättre vid ingången till Edsvik från Landsnoravägen, vid simhallen. Där har det i många år vid årstidsväxlingarna varit en veritabel lervälling, som gärna kunde ha eliminerats med lite asfalt.

Och sedan en dryg månad håller man på att bryta upp asfalten på Sollentunavägen vid busshållplats Djupdalsvägen södergående. Där man för blott några år sedan lade ny asfalt för att höja gatunivån till jämnhöjd med bussarnas in- och utgångar. Ska bli spännande att se vad detta syftar till.

Cap

Skribenten ställer sig frågande till flera av det senaste årets asfalts­arbeten i kommunen.arkivfoto

Har kommunen en egen asfaltsgruva som levererar fräsch asfalt utan kostnad?