Hur tänker ni när ni försämrar busstrafiken?

Jag tycker att det är skandal med planerna på att förändra för linjerna 516, 526 och 607.

Inte nog med att den ändrade turtätheten har gjort att folk ofta får stå på bussarna, vilket är farligt när man åker på motorväg eller när bussen gör kraftiga inbromsningar, nu planerar man att göra det ytterligare sämre för oss som åker kollektivt.

Jag får inte ihop logiken med att det sägs vara en viktig fråga i samhället att få fler att åka kollektivt med att man samtidigt gör det väsentligt sämre och mer oattraktivt att åka kollektivt.

Litar man på att vi är tålmodiga nog och tar vårt ansvar oavsett hur dålig kollektivtrafiken är?

Jag har en bil, jag kommer att köra den om dessa förändringar genomförs. Ansvaret för effekterna ligger i så fall inte på mig utan på de som fattat beslutet.

Fredrika