Min lokala hjälte

Hur tänkte vi här?

Flera läsare reagerade på förra veckans artikel om Sverigedemokraternas förslag om att inrätta ett skönhetsråd i Tyresö. Partireklam, dessutom helt utan nyhetsvärde, tyckte en läsare.

Så här tänkte vi.

”Skriver till dig med anledning av artikeln på sida 4-5 med rubriken ”Riktigt fint – eller bara gräsligt?” i denna veckas nummer av Mitt i Tyresö (vecka 7). Jag undrar hur ni resonerade kring innehåll och nyhetsvärdering? Främst undrar jag hur det kommer sig att ni låter ett främlingsfientligt parti utan egen bostadspolitik fritt tycka till om bostäders utseende? Det framstår för mig nämligen snarare som partireklam än undersökande/bevakande journalistik.”

Så börjar ett mejl vi fick efter publiceringen av artikeln om SD-förslaget om att inrätta ett skönhetsråd i kommunen. Här några ord om hur vi tänkte:

Som de flesta vet är inflyttningen till Tyresö och övriga länet stor. Detsamma gäller behovet av nya bostäder. Alla vet att vi måste bygga, men hur ska bebyggelsen se ut för att många ska kunna trivas? Hur höga kan husen bli utan att kasta alltför långa skuggor, vilka material passar in i omgivningarna och när är det läge att bygga i sidled i stället för på höjden?

Det här är aktuella frågor som vi upplever att många läsare har åsikter om. Samma sak gäller hur och var besluten om bostadsbyggenas utformning fattas.

Eftersom det var SD som föreslog att ett skönhetsråd är rätt väg för att skilja fult från snyggt var det naturligt för oss att låta just dem utveckla sina tankar, utifrån en rad planerade byggen i Tyresö. Hade det varit ett annat parti bakom förslaget så hade vi med all säkerhet gjort likadant med det. Dessutom fick de inte stå oemotsagda. Synpunkterna på de aktuella exemplen fick även kompletteras av tankar från Globen-arkitekten Svante Berg. I övrigt är vi övertygade om att du som läsare kan bilda dig egna åsikter om skisserna.

Vi fick även en fråga om det inte är viktigare att rapportera om hur det går att bygga tillräckligt många bostäder för att exempelvis de köande hos Tyresö bostäder ska kunna få någonstans att bo. Självklart ser vi den granskningen som en oerhört viktig uppgift för oss, och därför är lägger vi mycket tid och kraft på att följa den.

Vad vill du läsa mer om kring bostadssituationen i Tyresö? Hör av dig till oss!

Kalle Jönsson

Nyhetschef

Den aktuella artikeln hittar du här.