Hur var det med argumenten nu igen?

Ni i Värmdökoalitionen (M, MP, FP och KD) har de senaste månaderna dribblat mellan olika argument till varför ni stänger årskurs 4 och 5 på Kyrkskolan nu till hösten.

Först var det för att minska överkapaciteten av skollokalerna i Värmdö generellt.

Men det var och är svårt att se vart överkapaciteten minskade, när man till hösten får tomma skollokaler på Kyrkskolan, och ska bygga nya lokaler till Viks skola, bland annat.

Sedan hävdade ni att lärarbehörigheten inte räcker på Kyrkskolan.

Men Kyrkskolan har 96,5 procents lärarbehörighet. Det är näst bäst i Värmdö kommun, och en av de högsta i landet. Kyrkskolan skulle också ha haft behörighet för att bli en F-6-skola.

Det argumentet höll alltså inte heller.

Därefter hävdade ni att Kyrkskolan gör underskott och inte kan behållas av den anledningen.

Men enligt utbildningsstyrelsens egen verksamhetsberättelse 2012 går att läsa att Kyrkskolan inte gör något underskott.

Det senaste argumentet var att elevunderlaget inte räcker.

Men Kyrkskolan har gott om elever – i snitt fler än 20 per klass. Det är många om man jämför med andra skolor i glesbygd.

Så, varför nedmontera en framgångsrik skola som uppvisar goda resultat, där elever och personal trivs och som lärare, elever och föräldrar är nöjda med? Vilka är argumenten, egentligen?

Äntligen har Kristdemokraterna insett sitt misstag och ställer sig nu bakom att Kyrkskolan ska bli en F-6-skola. Det var välkommet.

Den 23 maj beslutade utbildningsstyrelsen att man nu, sex månader (!) efter att beslutet om nedläggning fattades, ska utreda möjligheten för Kyrkskolan att bli en F-6-skola. Man skulle kunna tolka det som att det inte finns några argument bakom nedläggningen och att ni nu vill hitta några.

Nog hade det varit bättre om ni hade utrett först och fattat beslut sedan, för alla inblandade, för respekt och trovärdighet, men framför allt för att vara säker på att rätt beslut tas!

Cecilia Strömmar

Nätverket Rädda Kyrkskolan