Husägare behandlas som Nackas mjölkkor

Fastighetsvärdet i gamla sommarstugeområden riskerar att minska när skärgårdskaraktären minskar, befarar Christina Ståldal (NL).
Fastighetsvärdet i gamla sommarstugeområden riskerar att minska när skärgårdskaraktären minskar, befarar Christina Ståldal (NL).

Kommunalrådet Mats Gerdau, (M) påstår att en kommunal skattefinansiering av vägrenoveringarna i gamla sommarstugeområden skulle innebära ”enorma värdeökningar” för de som bor intill dessa befintliga vägar.

Gerdau behandlar dessa småhusägare som mjölkkossor och vill mjölka dem på i snitt 600 000 kronor i extraskatt för renovering och asfaltering av vägarna.

När de dessutom ska betala för vatten och avlopp som dras fram. Att asfaltering av befintliga grusvägar skulle ge ”enorma värdeökningar” är därför absurt.

De största värdeökningarna har redan skett, utan vägrenoveringar. Snarare finns det risk att värdet minskar när skärgårdskaraktären byggs bort med asfaltering och breddning som gör att bilar kan köras fortare och farligare.

Alla partier utom Nackalistan har hittills i princip ansett att Gerdau har rätt men efter en stark mobilisering mot vägavgifter finns det hopp om att tillräckligt många partier ändrar sig. Att de inser att Gerdaus straffskatt drabbar och kommer att drabba cirka 10 000 skattebetalare. Att den bryter mot själva den kommunala idén om att alla medborgare efter ekonomisk förmåga ska bidra till att bygga och driva skolor, vägar, idrottsplatser och så vidare. En höginkomsttagare i Fisksätra betalar därför två–tre gånger mer i kommunal skatt för allmänna vägar än en låginkomsttagare i Lännersta. Så ska det vara enligt åtta av tio Nackabor i en nyligen genomförd undersökning bland 1 000 medborgare.

Avskrivningstiden för gatukostnader, fördelningen av den totala kostnaden över år, är uppemot 33 år och därför fullt möjlig att ta över skatten med en liten skattehöjning eller inbesparing av utgift. Det är därför ynkligt när Gerdau som en medeltida fogde hotar sina undersåtar med att skjuta på omvandlingen av områdena vilket skulle försena medborgarnas möjlighet att bygga ut.

När dessa redan betalar uppemot en miljard i kommunal skatt varje år.

Utan renoverade vägar och VA. En av tio kommuner i landet beter sig så här illa. Nacka är värst i klassen.

Christina Ståldal, Nackalistan