Hyresgäster har blivit en mjölkko

Angående notisen ”Rätten prövar vinstutdelning i allmännyttan” den 17 september:

Rolf Falk säger: ”Det är inte meningen att bostadsbolagen ska finansiera annan kommunal verksamhet.”

Nej, varför ska vi som hyr våra bostäder av allmännyttan, betala så höga hyror att kommunen kan ta ut sådana enorma vinster ur bostadsbolagen? Ju högre hyror, desto högre vinster för kommunen. Vinsterna i bolagen är väl avsedda för underhåll av fastigheterna.

Eftersom hyrorna i allmännyttan är normgivande, så höjer även privatvärdarna sina hyror. Men till deras kassakistor har inte kommunen tillträde, så där stannar vinsten hos privatvärdarna. Om inte kommunen tog ut dessa enorma vinster skulle inte hyrorna behöva höjas så mycket varje år som nu sker.

Hyresgästerna har blivit en mjölkko åt kommunen. Det blir en ond spiral, som i sin yttersta spets drabbar hela bostadsmarknaden. Stoppa vinstutdelningen och sänk hyrorna.

Elisabeth W