Hyresgästföreningen var själva med på avtalet

Kommentar till artikeln ”Hyresvärd vill ha betalt för slitage” den 29 januari:

Vi beklagar att en av våra hyresgäster är besviken över att vara ersättningsskyldig för underhåll i den lägenhet som hyresgästen haft.

Hyresgästföreningen och fastighetsägaren Huge tecknade avtalet som styr detta i slutet av 90-talet. När Graflunds tog över fastigheterna ärvde vi dessa avtal. Fördelen har varit att hyresgäster under alla år har haft en lägre hyra än man hade haft om hyresvärden haft underhållsansvaret. Nackdelen är att de själva varit tvungna att ta ett visst underhållsansvar för lägenheten. Detta upplägg passar inte alla och vi kom därför överens med Hyresgästföreningen 2005 om att inte teckna fler avtal av den här typen. Hyresgästföreningen har haft en aktiv roll i detta avtals tillkomst. Därför hade det varit klädsamt om Hyresgästföreningen nu också tog sitt ansvar i dialogen med hyresgäster som är missnöjda med dess utfall.

Anitha Wretling

Informations- och kommunikationschef

Graflunds