Hyresrätter i Lindalen är en mycket god affär

Svar på insändare med rubriken: ”Nytt femvåningshus förstör Lindalen” den 15 oktober:

Unga måste också kunna flytta hemifrån. Ett enigt kommunfullmäktige i Tyresö har antagit en detaljplan som möjliggör max 75 hyresrätter riktade till unga i hörnet Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Det är viktigt att vi kan bygga bostäder för alla.

Det är därför väldigt trist att läsa en så negativt inställd insändare i tidningen.

Vi behöver fler sådana här byggprojekt i Tyresö, inte färre.

I sak sägs i insändaren att huset är fem våningar – detaljplanen säger fyra bostadsvåningar max.

När det gäller parkeringar är p-normen låg, vilket är fullt naturligt med tanke på det fantastiska kollektivtrafikläget, rejält med cykelparkering, och att målgruppen är unga som har betydligt färre bilar än deras föräldrar.

Dagens parkeringsregler kommer att gälla så ingen kommer att få parkera vare sig hos förskolan eller vid begravningsplatsen. Det är ledsamt att läsa påståendet att detta skulle vara en dålig affär.

Kommunen har gjort en oberoende värdering av marken och sålt till det markadspris som blir där det ska byggas hyresrätt.

Allt som allt är detta en mycket god affär för Tyresö och Tyresöborna – och inte minst för de unga som nu kommer att kunna hitta sina kanske första lägenheter.

Fredrik Saweståhl (M)

Kommunstyrelsens ordförande