Hyresrätter kan fungera bättre

Svar på insändarenHyresgäster går miste om värdeökningarna”, den 10 januari:

Hyresrätten är en bra boendeform men den kan bli bättre (i stället för att ombildas). En av fördelarna med hyresrätten är att den skyddar hyresgästen från det stora risktagande som ett köp med en skuldsättning i miljonklassen innebär.

Värdeökning råder inte alltid, ­framförallt inte i dagsläget, och värdeökning är dessutom ingen värdeökning utan ett klart tecken på inflation. Som vanligt drabbar inflation de minst bemedlade värst men det går att ändra på. Det enda som krävs är politisk vilja.