Hyresvärdar 
borde vräka 
de kriminella

Kungsängen, Upplands-Bro kommun.
Kungsängen, Upplands-Bro kommun.
”En fungerande lösning för att få ordning och lugn i ett bostadsområde är att fastighetsägarna börjar ta mer aktivt ansvar för vilka som bor i deras lägenheter”, skriver insändarskribenten Fredrik Grufman.

Brottsligheten är nu så hög i samhället att det skjuts varje dag någonstans i Sverige, och varje vecka dör någon av sina skottskador.

Än så länge har varken politiker eller proffstyckare lyckats komma med någon bra lösning på hur kriminaliteten ska stävjas.

En fungerande lösning för att få ordning och lugn i ett bostadsområde är att fastighetsägarna börjar ta mer aktivt ansvar för vilka som bor i deras lägenheter.

Återkommande oaviserade kontroller måste göras. Rätt boende, rätt namn på dörren och rätt person skriven på adressen. Ordning och reda ska gälla.

Fredrik Grufman, Järfälla

Efter att ha gjort egna förfrågningar till Upplands-Bro hus och till Järfällahus kan jag avslöja att ingen av dessa fastighetsbolag har något systematiskt arbete för att kontrollera, inspektera och vräka boenden som inte har i deras lägenheter att göra.

Första steget för att rensa bort kriminella element från ett bostadsområde är att få bort all illegal andrahandsuthyrning. Återkommande oaviserade kontroller måste göras. Rätt boende, rätt namn på dörren och rätt person skriven på adressen. Ordning och reda ska gälla.

Det andra fastighetsägaren måste göra är att vräka kriminella individer som använder sin lägenhet som bas för kriminalitet. Jordabalkens 12 Kapitel, §42 p. 9 berättar att om lägenheten används för brottslighet i väsentlig del så ska hyresgästen vräkas.

Ingen av de tillfrågade fastighetsägare har några uppgifter på om några vräkningar av den typen har skett i närtid.

Fastighetsbolagen måste bli mycket mer stringenta i sin tolkning av lagen och se till att den utnyttjas full ut. Det är de skyldiga alla de skötsamma människor som ofta på grund av ekonomiska förutsättningar tvingas bo grannar med kriminella element som får härja vidare med fastighetsägarens goda minne.

Fredrik Grufman, Järfälla