I år vill vi ha bra snöröjning

Snart kommer snön och som boende på Engelbrektsvägen i Vallentuna så vet man hur uselt snöröjningen kommer att skötas. Nu är det stopp med det anser jag. Vi ska inte behöva vänta 4-16 timmar efter avslutat snöfall för att snöröjning ska ske, det ska inte behöva snöa flera decimeter och det ska inte ta en månad innan man tar bort farliga snövallar.

Det vore ännu bättre om ni kunde röja båda körfälten och skrapa av vägen så att den inte blir som en stor knögglig ismassa. Detta år kan vi kanske få sådan snöröjning som resten av länet får.

Boende