I lagens mening är p-villkoren oskäliga

Öppet brev till de ansvariga för parkering vid Tumba centrum:

Parkeringsvillkoren vid Tumba centrum: Man får böta 400 kronor för att man glömt ställa in p-skivan rätt, inte för att man skulle ha ansetts ha överskridit parkeringstiden som är gratis under tre timmar. Är detta system OK eller är det fråga om oskäliga avtalsvillkor?

Jag anser att parkeringsvillkoren är oskäliga i lagens mening, då den glömda p-skiveinställningen leder till en bestraffningsavgift om 400 kronor, ett straff som inte står i proportion till förseelsens grad. Hela bevisbördan har med detta systemet också lagts på kunden, det blir mycket lukrativt för Hojab parkeringsservice.

De flesta som blir bötfällda har som jag i går inte stått parkerade längre tid än tre timmar, utan vi har just den gången råkat glömma att ställa in p-skivan rätt.

Själv stod min bil parkerad där en timme mellan klockan 15 och 16, men P-skivan visade på klockan 5 (17). Böteslappen hade satts dit klockan 15.19. Jag ringde Hojab och påpekade att det var uppenbart att bilen inte stått där sedan antingen 5 på morgonen eller klockan 17 dagen innan, för i så fall hade parkeringsvakten långt tidigare uppmärksammat förseelsen med en böteslapp.

På Hojab förklarade man att man inte påstått att bilen stått parkerad för länge utan endast att det inte varit tillåtet att stå där enligt P-skivans inställning.

Många andra ärliga och ordentliga människor kan liksom jag inte undgå att då och då i ren distraktion råka glömma det där med P-skivan, och vips ska man betala 400 kronor varje gång detta händer. När nu Tumba centrum ska byggas om hoppas jag att man passar på att införa ett mer humant system för parkeringsböter. Det är inte rimligt att vi som inte överskrider tillåten parkeringstid ändå på grund av vår distraktion ska bötfällas med tusentals kronor per år i onödan, medan Hojab mot bättre vetande skor sig på att vi oavsiktligt gång på gång gör missar. Jag betalar givetvis mina böter men funderar på att börja handla på andra ställen som saknar p-skivesystem, för mig blir det billigare i längden.

Anna Rinman, jur.kand.

Böter för att p-skivan visade fel – inte för att insändarskribenten dragit över tiden.

När nu Tumba centrum ska byggas om hoppas jag att man passar på att införa ett mer humant system för parkeringsböter.