I Salem har vi byggt vår del

Svar på insändaren ”Bygg cykelväg mellan Salem och Tumba” den 11 juni:

Emil Persson vill att det ska byggas en cykelbana mellan Tumba och Salem. Jag instämmer med Emil om att en gång- och cykelbana behövs hela vägen mellan Salem och Tumba. Passagen vid Oxöga (vid kommungränsen på Söderby gårds väg) är särskilt känslig. Salems kommun byggde 2009 ut den sista delen av gång- och cykelbanan fram till kommungränsen med Botkyrka. Vi har också diskuterat frågan med Botkyrka kommun och hoppas de ska kunna lösa sin del snart.

Lennart Kalderén (M)

kommunalråd