I Upplands-Bro satsar vi på barnen!

I Upplands-Bro kommun satsar vi på barnen och jobben! Vi har dubblat resurserna till barn med behov av stöd sedan 2009.

Det är mer än dubbelt så många barn som får hjälp nu. Att tidigt se varje elev och sätta in rätt insatser är en viktigt och ganska ny kunskap för att förhindra ett senare utanförskap.

Med till exempel en diagnos kan barn komma till sin rätt, det ger självförtroende, det har jag erfarenhet av.

Alla människor är bra på något och det är viktigt att i varje diagonos också hitta det. Skolorna i Upplands-Bro har under samma tid förbättrat sina resultat. De tidiga insatserna är en medveten satsning.

Fler elever har nu chans att nå sina mål. Det ökar chansen att senare få ett jobb. Ett eget jobb ger trygghet, egen försörjning och möjlighet att bidra till vårt gemensamma välstånd.

Jobben skapas av företagen. Fler jobb ger ökad välfärd och ytterligare jobb. Kommunens service till företagen är därför en viktig grund för för välfärd och ett bra näringslivsklimat skapar fler jobb. Upplands-Bro kommuns näringslivsklimat har enligt Svenskt näringslivs ranking tagit ett ordentligt kliv från bland de sämsta till de bästa, från 218 till 27. Detta bekräftas av Nöjd kund index där vi blev bäst i länet och sexa i landet. Vi har ett stort ansvar att förvalta detta väl och fortsätta vår förbättring i god dialog med företagen.

Tidiga insatser förhindrar utanförskap, ger eleverna större förutsättning för att i framtiden hitta ett jobb och skapar välfärd. Särskilt glädjande är det att sysselsättningsgraden i landet nu ökat till 80 procent, redan Göran Persson satte målet 80 procent, men nådde aldrig dit.

Vår nuvarande regering genomför nu detta. Tillsammans gör vi Upplands-Bro och Sverige bättre på riktigt.

Irène Seth (M) kommunstyrelsens ordförande