I vår kommun lever kulturen på undantag

Nyligen publicerade Lärarförbundet sin lista över kulturskolorna i Sveriges kommuner. ­Pajala utropades till landets bästa kulturskolekommun och vid närmare studie av listan hittar vi Upplands-Bro på plats 229.

Våra barn är vår framtid och det är viktigt med kultur för dem. Barnens intellektuella utveckling, därmed skolresultaten, gynnas av att de kan delta i kulturella aktiviteter. En väg att förbättra våra barns skolresultat går genom Kulturskolan. Film, bild, musik, teater kan göra barnens vardag mer lustfylld och skapa ny förståelse av den verklighet som vi lever i.

I vintras när kommunen fattade beslut om budgeten för 2013 före­slog Vänsterpartiet en sänkning av avgiften från 700 till 200 kronor till Kulturskolan. Alliansen bestämde att avgiften skulle höjas till 900 kronor per termin. Bara frågan om avgiften till Kulturskolan visar att Alliansen inte bryr sig om kultur för våra barn och ungdomar.

En nyinflyttad till Kungsängen har påpekat att det märks att Upplands-Bro inte är en kulturkommun. Nu kommer det kanske att bli bättre på den fronten i och med att vi bygger ett Kulturhus i Kungsängens centrum. Vi hoppas också att barnens kulturutövning ska genomsyra verksamheten i det nya huset.

Vårt kommunalråd, Irene Seth (M) brukar ofta prata om ranking­listor som visar vad före­tag tycker om vår kommun. Jag undrar om hon bryr sig lika mycket om vår placering bland de sämsta kommunerna vad gäller Kulturskolan.

Kerstin Åkare

Vänsterpartiet

Kulturskolan är en väg för att förbättra våra barns studieresultat, skriver Kerstin Åkare (V).arkivbild

Bara frågan om avgiften till Kultur­skolan visar att Alliansen inte bryr sig om kultur för våra barn och ungdomar.