Ideella föreningar borde slippa moms

Den ideella sektorn är en viktig del av det svenska samhället. Idrottsföreningar, trossamfund, fackförbund, hembygdsföreningar och andra organisationer skapar gemenskap, stärker demokratin och bedriver en omistlig social verksamhet. Ideella föreningars verksamhet bygger i första hand på människors kraft och engagemang – men också politiken har ett ansvar.

Den senaste tiden har präglats av en utbredd oro kring ideella föreningars momsplikt för second hand-försäljning. Det påverkar den ideella sektorns möjlighet att finansiera och bedriva social hjälpverksamhet.

Situationen är djupt olycklig. Detta beror inte på något beslut som regeringen har fattat. Vi vill inte och har aldrig velat momsbelägga dessa verksamheter. Vår målsättning är att de ska slippa moms. I Regeringskansliet pågår därför ett aktivt arbete för att snabbt lösa de problem som har uppstått.

Den aktuella momsbefrielsen har varit osäker under en längre tid. EU-kommissionen har velat få en ändring av Sveriges ”generösa” regler sedan 2008. Läget blev skarpt efter en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen och ett ställningstagande från Skatteverket om vissa second hand-butiker. Konsekvensen är att ett antal butiker nu måste lägga moms på sina varor.

Detta är inget som regeringen på något sätt har eftersträvat eller önskat. Vår utgångspunkt är att de ekonomiska konsekvenserna för de allmännyttiga ideella föreningarna ska minimeras. Regeringen arbetar i första hand för fortsatt momsbefrielse, om det går att förena med EU:s regelverk.

De sociala verksamheter som riskerar att drabbas och second hand-butikerna har stark folklig förankring, och många är upprörda. Vi delar den känslan. Regeringen ska värna och stödja de viktiga organisationer som påverkas. Vi ska agera snabbt, och vi ska hitta en trygg lösning som håller.

Magdalena Andersson, finansminister (S)

Åsa Westlund, riksdagsledamot (S)