Idrottsoffensiv i Sundbyberg

Det är dags för en idrottsoffensiv i Sundbyberg! Idrotten är Sveriges största folkrörelse och en stor del av Sundbybergs identitet med många starka föreningar.

Folkpartiet Liberalerna är ett offensivt parti på idrotts­området och sviker aldrig alla barn och ungdomar samt ideella ledare med flera!

I vår fina stad måste idrotts­politiken få större uppmärksamhet då den är starkt förknippad med stadens identitet. Idrottspolitiken ska utgå från både den spontana och den organiserade idrotten.

Det ska finnas anläggningar som bjuder in till och kan användas till spontana aktiviteter, klubbträningar och tävlingar. Staden ska erbjuda ett föreningsstöd som stimulerar idrottare, tränare och ledare främst inom barn- och ungdomsidrotten.

Att möjliggöra för och värna om ett rikt föreningsliv bidrar till en mer aktiv och meningsfull fritid för Sundbybergs alla medborgare, folkhälsa, gemenskap och en god demokratisk skolning.

Samarbetet mellan skolan och idrotten måste vara starkt, bland annat för att barn- och ungdomar ska kunna komma i kontakt med olika aktiviteter. Vi vill satsa på ett rikt friluftsliv.

En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att staden prioriterar gröna värden och ytor. Det är dags nu för en fullstor idrottsplats och minst en ny ishall i Sundbyberg.

Många politiker har pratat om det i många år men lite har i praktiken hänt.

Johan Storåkers, oppositionsråd (FP)