Inbrotten i bostäder måste straffas hårdare

Ett av de brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott. Att någon har brutit sig in, rotat runt bland ägodelar och stulit är ofta en kränkning långt större än värdet på de ägodelar som stulits. Många påverkas under lång tid efter inbrottet, är rädsla för fler inbrott och känner otrygghet.

Under förra året anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott – en ökning med 6 procent jämfört med året innan. 14 600 av bostadsinbrotten skedde i villor och 7 740 i lägenheter.

Bostadsinbrott bedöms i regel som grov stöld. I många fall leder det till ett fängelsestraff på mellan sex och åtta månader, vilket i praktiken ofta innebär villkorlig dom och böter.

Eftersom inbrott i bostaden innebär en stor integritetskränkning vill Kristdemokraterna skärpa straffen. Vi vill införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med en högre straffskala än ör grov stöld. Det skulle medföra att fler tvingas avtjäna fängelsestraff för inbrott. Denna linje har också vunnit gehör i riksdagen men än har inga förslag på lagändringar setts till från regeringen.

Vi tycker att minimistraffet för inbrottsstöld ska vara fängelse i minst ett år. Straffet ska stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren. Signalen måste vara tydlig. Det är själva inbrottet snarare än stölden som, många gånger, innebär den stora kränkningen och straffbarheten.

Bostadsinbrott förknippas ofta med sommartider även om antalet bostadsinbrott är som högst under vinterhalvåret. Men det finns åtgärder som kan minska risken för inbrott under sommaren. Ett effektivt sätt att förebygga bostadsinbrott är grannsamverkan. Forskning visar att brottsligheten minskar i området samtidigt som tryggheten hos grannarna ökar.

Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda. Detta är ett viktigt steg för ett tryggare samhälle.

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot, Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot

KD vill höja straffet för inbrottstjuvar.